Ürünlerimiz

ABS

Akrilonitril Bütadiyen Stiren

ABS, emülsiyon veya kütle polimerizasyonuyla Polibütadiyen eşliğinde Akrilonitril ve Stiren’den yapılan amorf bir polimerdir. (ABS)’nin en önemli özelliği darbe dayanıklılığı ve sertliğidir. ABS üreticilerinin çoğu genellikle emülsiyon polimerizasyon tekniği ancak Trinseo kütle polimerizasyonu kullanmaktadır.

-20°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklar içinde kullanılabilmektedir. ABS, sulu asitlere, alkalilere, konsantre hidroklorik ve fosforik asitlere, alkollere ve hayvansal, sebze ve mineral yağlarına dayanıklıdır ancak konsantre sülfürik ve nitrik asitlerden etkilenir. Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), esterler, ketonlar, etilen diklorit veya aseton içinde çözünebilirdir.

ABS, enjeksiyon veya ekstrüzyon kalıplama tekniğiyle işlenebilir.